Home   Over Bonnie

Over Bonnie

De trainingen, workshops en themabijeenkomsten worden gegeven door Bonnie de Ligny uit Edam. Ik ben gecertificeerd trainer Omgaan met Pesten.

Mijn kracht als trainer en mens ligt in mijn aangeboren interesse voor mensen in al hun vormen en maten en met al hun eigenaardigheden. Ik kijk naar kwaliteiten en behoeften en ga graag in contact. De nodige humor en zelfreflectie is ook aanwezig. Ik zie het leven positief en kijk graag naar de mogelijkheden die het biedt. Geen donderwolken dus, maar zonneschijn bij Buro Welzijn!

Mijn visie

Ik geloof in de puurheid van kinderen en hun eigen inzicht in wat goed voelt en niet. Ik geloof ook in de verantwoordelijkheid van volwassenen om kinderen en jongeren op een respectvolle manier te begeleiden in het omgaan met anderen en het voelen van eigen grenzen. Zij hebben ons (ouders, groepsleiders en overige betrokkenen) nodig in dit leerproces.

Mijn interesse heeft altijd gelegen bij kinderen. Ik denk dat kinderen ons weer inzichten kunnen geven die wij volwassenen uit het oog zijn verloren. Als we goed naar ze luisteren, open staan en ruimte bieden om gedachten en gevoelens te delen, dan kunnen we van hen iets moois opsteken, iets van onszelf. Het mooie is dat door onze oprechte aandacht een kind zich gezien en gehoord voelt en het (zelf)vertrouwen groeit. Dat maakt ze zelfbewuster, sociaal sterker én veerkrachtiger.

Daarnaast geloof ik in de kracht van communicatie. Ik ben ervan overtuigd dat het bieden van communicatieve vaardigheden aan kinderen en jongeren heel veel verdriet, frustratie en onvermogen voorkomt, ook op latere leeftijd. Ik denk zelfs dat het een kans is om een fijnere samenleving te creëren.

Mijn missie

Door mezelf te professionaliseren als trainer kan ik een concrete bijdrage leveren aan mijn visie. Dat geeft me een goed gevoel. In mijn opleiding tot trainer omgaan met pesten ben ik mezelf aardig tegen gekomen: al mijn valkuilen, maar ook mijn kracht en talenten. Deze zet ik nu in. En.. ik ben nog lang niet uitgeleerd. Gelukkig niet.

Bonnie doet naast trainen nog meer leuke dingen. Wil je weten wat? Klik hier 

 

DapperKind Brigade

DapperKind Brigade
Pesten gebeurt overal en helaas ook in de thuissituatie. Tussen volwassenen en kinderen. Als dat ernstige vormen aanneemt heet dat kindermishandeling. Ik vind dat we meer met kinderen en jongeren kunnen praten over grensoverschrijdend gedrag van volwassenen. Hoe? Daar heb ik zo mijn eigen visie op. Zie mijn website www.dapperkindbrigade.com.

Dapper Hart Event 
Grensoverschrijdend gedrag kan vele vormen hebben. Seksueel misbruik van minderjarigen is daar één van. Via het Dapper Hart Kunst en Cultuur Event hoop ik een stap te zetten in het doorbreken van de stilte rond dit onderwerp. Willen wij in Nederland kinderen veiligheid bieden wat betreft dit onderwerp, dan is het doorbreken van geheimhouding één van de eerste belangrijkste stappen. Vind jij dit ook een belangrijk onderwerp? Wil je hier meer van weten? Klik op DAPPER HART EVENT