Home   Omgaan met grenzen en wensen

Omgaan met grenzen en wensen

Assertiviteitstraining voor volwassenen die beter voor zichzelf willen leren opkomen binnen werk en privé situaties.

Werken aan het versterken van jezelf. Een assertiviteitscursus bestaande uit 6 bijeenkomsten waarin ook ingegaan wordt op pestsituaties. Interactief en effectief. 

Hou jij veel rekening met anderen en voelt dit eigenlijk niet goed? Wil jij beter voor jezelf opkomen? Meer ruimte innemen? Vind jij je eigen mening belangrijk, maar weet je niet zo goed hoe je deze aan moet geven? Voel je je soms gefrustreerd dat anderen bepalen wat er gebeurd?

In deze training leer je opkomen voor je eigen belangen op een effectieve manier. Je leert zelfbewuster op te treden, mét respect voor anderen. Er wordt aandacht besteed aan het duidelijk kenbaar maken van je mening, er wordt geoefend met het niet uit de weg gaan van problemen en conflicten en je leert een pro-actieve houding aan te nemen. Na de training ben je beter in staat om de ruimte in te nemen die bij je past en waar je recht op hebt.

  • Assertiviteit wat is dat?
  • De rol van verbale en non-verbale communicatie
  • Observeren en interpreteren
  • Zelfvertrouwen opbouwen
  • Nee zeggen en grenzen stellen
  • Feedback geven en ontvangen
  • Doelgericht communiceren
  • Omgaan met eigen emoties en gedachten

In de training wisselen we af tussen theorie en praktijksituaties. Je gaat experimenteren met gedrag, ervaren wat het effect ervan is en reflecteren op jezelf. Ik zorg voor een veilige setting waarin respect voor elkaar vanzelfsprekend is.

De opdrachten in het werkboek zijn een stimulans om wat je leert in de les mee te nemen naar praktijksituaties. Assertief communiceren is oefenen, oefenen, oefenen. Ik reik je handvatten en oefeningen aan waar jij mee verder kunt. Jij bepaalt zelf je eigen groeiproces.

In deze training werk ik met de stoplichtmethode uit de Sta Sterk training van stichting omgaan met pesten. Een heldere methode waar ik graag mee werk.

Neem contact op voor meer informatie.