Home   STA STERK training en coaching

STA STERK training en coaching

Sta Sterk materialen

Voor wie

De STA STERK training is geschikt voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar die minder weerbaar zijn of last hebben van pesten. Kinderen en jongeren die weinig zelfvertrouwen hebben, zich terugtrekken of snel boos reageren, zich clownesk gedragen, moeite hebben met vrienden maken, moeite hebben om zich te uiten, verlegen zijn of gewoon niet lekker in hun vel zitten, zullen veel baat hebben bij deze training. De training is (vanwege de concrete handvatten) ook geschikt voor kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS). Zie voor meer informatie ook: www.balansdigitaal.nl 

Het verschil met een Sociale Vaardigheidstraining: Sta Sterk vs SoVa

Doel

Doel van de Sta Sterk training is het vergroten van de sociale weerbaarheid van de deelnemers.

In de training wordt stapsgewijs gewerkt aan 5 aandachtsgebieden:

  1. Weerbare lichaamstaal: ruimte innemen en behouden
  2. Assertiviteit: opkomen voor jezelf + rekening houden met de ander
  3. Coping: leren van elkaar + zien welk gedrag past bij jezelf/de situatie
  4. Sociale informatieverwerking: goed inschatten van sociale situaties
  5. Sociale vaardigheden: meedoen, vrienden maken, samenwerken, omgaan met conflicten

In de training staan drie thema’s centraal:

  • Opkomen voor jezelf
  • Je zelfvertrouwen vergroten
  • Lastige situaties zelf oplossen

De deelnemers werken aan de volgende Sta Sterk punten: uitstraling en lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik, ademhaling en ontspanning, nee zeggen en eigen wil/mening uiten, zeggen waar je last van hebt, positief denken, meedoen en buitensluiten oplossen, omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

Opzet

In de Sta Sterk training komen de geleerde vaardigheden steeds terug en worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat het nieuwe, weerbare gedrag geoefend wordt en beklijft. De huiswerkopdrachten helpen de deelnemer de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk.

Praktisch

De groepsgewijze STA STERK training wordt gegeven in groepen van maximaal 6 deelnemers, ingedeeld naar leeftijd. De training bestaat uit 10 wekelijkse lessen van anderhalf uur. Daarnaast worden twee ouderavonden aangeboden. Dit om de ouders te informeren over de training, de werkwijze en de materialen die worden ingezet, zodat zij hun kind kunnen ondersteunen in het leerproces.

Bij individuele coaching wordt er een programma op maat ontwikkeld, rekening houdend met specifieke leerdoelen van het kind. De praktijk leert dat er meestal 5 tot 8 sessies nodig zijn.

De trainingen worden in principe buiten schooltijd gegeven. Klik hier voor de tarieven.

Neem contact op voor de eerstvolgende training in Edam

 

  

 

Heeft u interesse? Bel Bonnie op 06-23589776 of mail naar burowelzijn@gmail.com

n.b. Wil je liever fysiek weerbaarder reageren bij pestsituaties dan raad ik je aan om te kijken bij zelfverdedigingscursussen.