Home   Thema bijeenkomsten en workshops

Thema bijeenkomsten en workshops

Voor wie?

Buro Welzijn biedt themabijeenkomsten en workshops Omgaan met Pesten aan voor diverse groepen die te maken (kunnen) krijgen met pestgedrag tussen kinderen / jongeren / volwassenen. Bijvoorbeeld voor ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, buurthuizen, ouderraden, maatschappelijk werk, sportverenigingen, speeltuinverenigingen, bedrijven en instellingen. Pesten gebeurt overal.

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Buro Welzijn kan ook workshops voor kinderen verzorgen. Op mijn blog vindt u voorbeelden van workshops voor het basisonderwijs. Tevens bied ik workshops voor leerlingen op het voortgezet onderwijs aan.

Doel

De themabijeenkomsten hebben als doel om bij volwassenen de kennis rondom dit onderwerp te vergroten, praktische tips te geven om pestproblematiek te signaleren en op een goede manier hierop te reageren. Een belangrijk onderdeel van de workshops is preventie. Hoe voorkomen we pestgedrag?

Middels deze workshops wordt ook het zelfinzicht vergroot. Hoe handelt u zelf eigenlijk? Welke rollen vervult u soms? Welk voorbeeld geeft u aan anderen?

Opzet themabijeenkomst / workshop

In de themabijeenkomst ‘Omgaan met Pesten’ wordt aan de hand van een (power-point) presentatie op het onderwerp pesten en de daaraan verwante onderwerpen ingegaan. De themabijeenkomst kan in meer of mindere mate interactief van opzet zijn en kan (naar wens) op maat worden ingevuld. In overleg met de aanvrager kan een programma worden samengesteld.

Duur: 1,5 tot maximaal 3 uur.

In een themabijeenkomst / workshop kan onder meer aan de orde komen:

 • Wat is plagen, wat is pesten?
 • Wat zijn de gevolgen van pesten voor pester en slachtoffer?
 • Wat zijn de verschillende rollen in een pestsituatie?
 • Wat heeft elke rol nodig om beter met elkaar om te gaan?
 • Waarom wordt er gepest?
 • Wat kan ik doen om pesten te voorkomen?
 • Hoe kan ik pesten signaleren?
 • Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen?
 • Wat kan ik doen om de pester te helpen?
 • Hoe ziet weerbaar gedrag er uit?
 • Wat maakt dat mijn motivatie daalt en hoe krijg ik deze weer terug?

De presentatie / workshop heeft een interactief karakter en kan aangevuld worden met verschillende interactieve spel en werkvormen.

Heeft u interesse en wilt u meer informatie over wat ik u kan bieden? Neem gerust contact op.

Lees hier het verslag van mijn workshop voor voetbalvereniging EVC.