Home   FAALANGST DE BAAS!

FAALANGST DE BAAS!

Doelgroep:

 • kinderen, jongeren en volwassenen

Doel:
De deelnemers leren hoe zij de faalangst de baas kunnen worden, op een manier die bij hen past. Zij leren anders omgaan met de omstandigheden die faalangst oproepen.

Faalangst komt veel voor. Een op de tien leerlingen van alle basisscholen in Nederland heeft last van faalangstige gevoelens.

Er zijn drie soorten faalangst:
Cognitieve faalangst = angst voor het reproduceren van kennis en vaardigheden
Sociale faalangst = angst om afgewezen te worden door anderen die belangrijk voor je zijn
Motorische faalangst = angst bij activiteiten waarbij je je lichaam moet bewegen

Deelnemers volgen de training bijvoorbeeld om onderstaande redenen:

 • Ik ben vaak bang om fouten te maken.
 • Ik voel me gespannen als ik een prestatie moet leveren.
 • Ik twijfel vaak over wat ik kan.
 • Ik voel me heel gespannen als ik omga met anderen en ben bijvoorbeeld bang dat ze me niet aardig zullen vinden.
 • Ik vind het heel moeilijk om met kritiek om te gaan.
 • Ik heb moeite om met nieuwe of onbekende situaties om te gaan
 • Ik ben soms heel boos op mezelf als iets niet lukt of als ik kritiek krijg

De methode van deze training richt zich op: anders voelen, anders denken en anders doen. Deelnemers werken aan het de baas worden van faalangst. Daarnaast ontwikkelen zij sociale en weerbare vaardigheden.

Deelnemers krijgen inzicht in:

 • Klachten en hoe het werkt als je angstig of onzeker bent.
 • Oorzaken, signalen en vaardigheden die je kunt inzetten om faalangst de baas te zijn.
 • Zichzelf: bijvoorbeeld dat ze meer kunnen dan ze denken te kunnen, dat ze meer weten dan dat ze denken te weten.

Deelnemers werken aan:

 • Ontspannen en ademhaling
 • Weerbare lichaamstaal en duidelijk en rustig stemgebruik
 • Actief beïnvloeden van gevoelens
 • Zelfcontrole en het gevoel de baas te zijn over eigen gevoelens en de situatie
 • Eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Concentratie
 • Positief denken, andersom denken en helpende gedachten
 • Zelf instructies: eigen invloed
 • Zich presenteren voor de groep
 • Praten over leuke en vervelende dingen die ik meemaak, denk, voel, zeg en doe
 • Fouten mogen maken
 • Kritiek geven en ontvangen
 • Opkomen voor jezelf: eigen mening geven, nee zeggen, zeggen waar je last van hebt, meedoen en omgaan met buitensluiten, omgaan met pestgedrag
 • Probleem oplossen
 • Experimenteren met nieuw gedrag, zodat het ongewenste gedrag kan worden omgebogen.
 • Humor gebruiken, lachen om dat wat mis gaat
 • Hulp vragen

De groepsgewijze faalangsttraining wordt gegeven in groepen van maximaal 6 deelnemers, ingedeeld naar leeftijd. De training bestaat uit 10 wekelijkse lessen van anderhalf uur. Daarnaast worden twee ouderavonden aangeboden. Dit om de ouders te informeren over de training, de werkwijze en de materialen die worden ingezet, zodat zij hun kind kunnen ondersteunen in het leerproces.

De groepssamenstelling is mede afhankelijk van de aanvragen. Soms is het lastig een groep bij elkaar te krijgen, bijvoorbeeld omdat leeftijden te ver uit elkaar liggen. Dan is het wenselijk te starten met een duo-training samen met een leeftijdsgenoot. Hierbij worden de voordelen van individuele coaching (maatwerk) gecombineerd met de voordelen van een groepstraining (interactie). De locatie wordt dan wel aan huis.

Bij individuele coaching wordt er een programma op maat ontwikkeld, rekening houdend met specifieke leerdoelen van het kind. De praktijk leert dat er meestal 6 tot 8 sessies nodig zijn.

Voor volwassenen wordt de training aangepast.

De trainingen worden in principe buiten schooltijd gegeven. Klik hier voor de tarieven. Voor meer informatie over de training faalangst de baas of voor aanmelden kunt u contact opnemen.