Home   Sta Sterk en SoVa

Sta Sterk en SoVa

Effectieve aanpak

De trainingen zijn gebaseerd op de STA STERK werkwijze die in 1992 is ontwikkeld door Dieta Uyterlinde. Deze hebben een vaste opbouw waarbij deelnemers stap voor stap hun sociale weerbaarheid versterken. In de trainingen staan de STA STERK punten centraal. Dit zijn handvatten waarmee de deelnemers op een sterke manier voor zichzelf leren opkomen in verschillende situaties. Doordat deze handvatten direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven leveren de trainingen snel resultaten op. We zorgen voor een goede vertaalslag van het geleerde naar de praktijk door binnen de aanpak op maat te werken: rekening wordt gehouden met persoonlijke leerdoelen van de deelnemers en er wordt geoefend met situaties die ze zelf meemaken.

Verschil met een sociale vaardigheidstraining

Er is een duidelijk verschil tussen de Sta Sterk training en een Sociale Vaardigheidstraining. Een SoVa-training richt zich op het aanleren van sociale vaardigheden. Dit betekent goed leren omgaan met anderen, zoals: een praatje maken, samenwerken, meedoen, feedback geven en ontvangen. SoVa heeft een algemeen karakter en een opbouw die vaak minder past bij minder weerbare kinderen.

De Sta Sterk training is een sociale weerbaarheidstraining: hier leer je op een effectieve manier voor jezelf op te komen. Stap voor stap worden vaardigheden aangeleerd om de sociale weerbaarheid te versterken. Kinderen met sub-assertief gedrag, minder weerbaar gedrag zijn vaak heel sociaal vaardig, houden veel rekening met anderen en kunnen goed samenwerken. Wat zij minder goed kunnen is binnen sociale situaties effectief reageren als anderen over hun grenzen gaan. Door dit soort ervaringen daalt het zelfvertrouwen en wordt er minder met sociale situaties geoefend, zeker als er sprake is van buitensluiten. Bij kinderen met agressief gedrag geldt in principe hetzelfde. Zij reageren alleen anders op grensoverschrijdend gedrag wat vaak in een conflict eindigt.

In de opbouw van de Sta Sterk training wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden (zie ook de vijf aandachtsgebieden). Sociale vaardigheden worden bewust pas in de laatste lessen behandeld. De Sta Sterk training heeft daarom vaak meer resultaat voor kinderen en pubers die gepest worden, minder zelfvertrouwen hebben of minder assertief zijn.